Składki ubezpieczenia na życie

- możliwość zmiany wysokości opłacanej składki – ubezpieczenie na życie kupujemy na wiele długich lat i nie wiemy, czy przez ten cały okres będzie nas stać na opłacanie regularnie składki. Warto więc wybrać takie ubezpieczenie na życie, w którym towarzystwo umożliwia zawieszanie opłacania składki na jakiś czas, bądź jej zmniejszenie.

- wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa – a więc w jakich sytuacjach towarzystwo odmówi nam wypłaty odszkodowania.

- umowy dodatkowe – warto zastanowić się nad zakupem umów dodatkowych, ale trzeba dobrze przemyśleć, które są dla nas rzeczywiście potrzebne. Dobrze by było gdyby towarzystwo umożliwiało zakup umów dodatkowych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Wtedy, gdy nasza sytuacja się zmieni, będziemy mogli rozszerzyć zakres ochrony.

 

Ubezpieczenie na życie kupuje się na wiele długich lat, dlatego warto dobrze poznać produkt, na który zdecydowaliśmy się. Pamiętaj, wszyscy pośrednicy będą głównie przedstawiać zalety produktu, ty, jako odpowiedzialny człowiek przeczytaj zawsze wszystkie dokumenty, także, a może zwłaszcza ogólne warunki ubezpieczenia, gdzie znajdziesz wszystkie istotne i potrzebne informacje.