Rodzaje ubezpieczeń życiowych

Polisy życiowe są produktami bardzo elastycznymi, gdzie zakres ochrony zależy w dużej mierze od potrzeb samego ubezpieczonego. Dlatego niech nie dziwi, że to, co nazywamy potocznie „życiówką” to cały zbiór kilku zupełnie różnych ofert. W dzisiejszym artykule postaramy się zrobić takie małe porównanie ubezpieczeń na życie, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju ochrony.

A więc:

  1. Ubezpieczenie na życie ochronne – chyba najczęściej wybierana forma ubezpieczenia. Charakteryzuje się tym, że część składki inwestowana jest w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. Pieniądze zostaną wówczas wypłacone albo po śmierci ubezpieczonego (na poczet osoby uposażonej) albo w momencie dożycia określonego wieku (np. 80 lat). Wypłacone wówczas zostaną zarówno zgromadzone składki, jak i suma ubezpieczenia. Wysokość składek zależy oczywiście od wieku, stanu zdrowia, płci, wykonywanego zawodu, a także od liczby lat i od sumy gwarancyjnej, którą ubezpieczony wybiera sam.

  2. Ubezpieczenie na życie oszczędnościowe – ma bardzo wąski zakres. Pozwala gromadzić kapitał na przyszłość – przez okres wielu lat, a pieniądze wypłacone zostaną albo w razie przedwczesnej śmierci ubezpieczonego, albo z osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego.

  3. Ubezpieczenie na życie posagowe – zawierane jest po to, aby zabezpieczyć przyszłość Twojego dziecka. Odkładasz systematycznie pieniądze, które przeznaczone będą na start Twojego dziecka w dorosłość.

Najważniejsze jest, aby dobrać odpowiedni rodzaj ubezpieczenia życiowego dla swoich potrzeb.