Krok trzeci

Najważniejsze jest, aby zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Każde towarzystwo ma obowiązek przekazać je krok 3nabywającemu ubezpieczenie życiowe jeszcze przed podpisaniem umowy. Na co głównie zwrócić uwagę czytając ten dokument? Ważne jest aby wiedzieć w jakich sytuacjach towarzystwo nie wypłaci nam świadczenia. Należy również zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia, abyśmy wiedzieli czy dana polisa spełnia nasze wymagania (pożądany przez nas zakres ochrony).

 

Postępując według wyżej wymienionych kroków powinniśmy wybrać dobre ubezpieczenie na życie.

 

Warto wiedzieć, że…

jeśli umowa została zawarta na dłużej niż pół roku, mamy prawo od niej odstąpić w ciągu 30 dni od momentu jej podpisania.