Jakie błędy można popełnić wybierając ubezpieczenie na życie?

Decyzja o zawarciu umowy ubezpieczenia na życie to jeden z wyborów, którego skutki będziemy odczuwać przez długi okres. Naturalnym postępowaniem wydaje się wobec tego podejście do całej sprawy z odpowiednim namysłem – większość z nas jednak popełnia przy tym większe lub mniejsze błędy – błędy, które mogą się okazać fatalne w skutkach.

Ciekawie ujęto zagadnienie w tym miejscu: http://najlepszeubezpieczenienazycie.pl/tych-rzeczy-nie-rob-wybierajac-ubezpieczenie-na-zycie/. Wymienione tam „grzechy” osób ubezpieczających się to:

  • Zbyt długie odkładanie decyzji o ubezpieczeniu – w rezultacie składka rośnie, a my sami pozostajemy bez odpowiedniej ochrony. Tak naprawdę nie ma wieku, w którym jest się „zbyt młodym” na ubezpieczenie – wiek nie czyni nas nieśmiertelnymi i odpornymi na nieszczęścia.
  • Źle dobrana suma ubezpieczenia – zbyt niska nie zapewni nam odpowiedniego wsparcia w przypadku nieszczęścia, a zbyt wysoka niepotrzebnie obciąży bieżący budżet.
  • Brak porównania oferty Towarzystw Ubezpieczeniowych – z pozoru drobiazg, który w najlepszym wypadku zapewni nam zbyt wysoką w stosunku do zakresu ochrony składkę – a w najgorszym polisę kompletnie niedostosowaną do naszych potrzeb.

Czwarty z nich – a więc nieprzemyślenie decyzji – chciałbym rozwinąć:

  • Błędne określenie własnych potrzeb – w rezultacie wybrany zakres ubezpieczenia (lub jego suma) okażą się niewłaściwe, w najgorszym wypadku pozostawiając nas bez żadnego wsparcia w obliczu nieszczęścia.
  • Brak wiedzy o ubezpieczeniach – w dobie Internetu i łatwego dostępu do poradników podejmowanie ważnych decyzji bez choćby podstawowej znajomości tematu zakrawa o ignorancję. Dopiero kiedy wiemy, co wybieramy – możemy wybrać świadomie.
  • Lekceważenie OWU – cały dokument, a już szczególnie dział wykluczen i definicje pozwalają nam poznać warunki, na których zawieramy umowę, naturalnym więc wydaje się konieczność dokładnego ich przeczytania.
  • Nadmierny pośpiech – niemal pewne jest, że w związku ze zbyt małą ilością czasu popełnimy błąd – a raz zawartą umowę nie jest łatwo zmienić.

Z pewnością powyższa lista nie wyczerpuje tematu – może jednak posłużyć za podstawowe ostrzeżenie i wskazówki. Jeżeli zdecydowaliśmy się wybrać ubezpieczenie na życie – to niech to będzie wybór przemyślany, świadomy i zapewniający nam oraz naszym bliskim jak najlepszą ochronę.