Ubezpieczenie na życie – gra o sumie dodatniej

Uwielbiana przez świat finansów teoria gier definiuje grę o sumie dodatniej jako taką, w której obie strony odnoszą korzyści z uczestnictwa. Stanowi sytuację szczególnie pożądaną, zarówno w sensie ekonomicznym, jak i czysto ludzkim – a jeżeli zastosujemy czysto cyniczne podejście do finansów, powinna być sytuacją równie powszechną, jak wyścigi jednorożców.

Rozważmy jednak kwestię zysków i strat ponoszonych przez ubezpieczonego i ubezpieczyciela w najbardziej typowych sytuacjach – a więc:

  1. Ubezpieczenie nie zostało zrealizowane – ani razu nie zaszła opisywana w nim okoliczność.Korzyść ubezpieczyciela jest tu oczywista – jest nią zysk finansowy.

    Identyczną kwotę „stracił” ubezpieczony – ale przez cały czas trwania ubezpieczenia miał poczucie bezpieczeństwa, związane z polisą, ktory śmiało możemy uznać za zysk.

  2. Zaszła okoliczność wymuszająca wypłatę kwoty ubezpieczenia.Korzyść ubezpieczonego wiąże się oczywiście z pieniędzmi – ale nie tylko. Świadomość wsparcia w trudnej sytuacji stanowi często czynnik motywujący, równie ważny, jak sama pomoc finansowa.

    Ubezpieczający musi wypłacić wspomnianą kwotę – w indywidualnym wypadku jest więc stratny. Wszyscy jednak wiemy, że kwota ubezpieczenia skalkulowana jest w sposób, który rozkłada to ryzyko na ogół ubezpieczonych, gwarantując ubezpieczycielowi zysk. Nie bez znaczenia jest też czynnik reklamy – niemal każdy zadowolony klient przyciąga nowych.

Jeżeli więc weźmiemy pod uwagę wszystkie spodziewane i rzeczywiste korzyści – zarówno materialne, jak i niematerialne – śmiało można nazwać ubezpieczenie grą o sumie dodatniej, z zastrzeżeniem, że jest to ubezpieczenie dobrze dobrane – a jego zdobycie znacząco ułatwia dzisiejsza technologia. Internetowe ubezpieczenia na życie – o nich bowiem mowa – pozwalają wyjątkowo wygodnie i precyzyjnie dostosować je do własnych potrzeb, a strony w rodzaju ubezpieczenie-na-zycie-online.pl zapewniają nam potrzebną wiedzę.

handshake

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym łączy w sobie funkcję ochronną oraz funkcję oszczędnościową. Celem takiego ubezpieczenia jest nie tylko finansowa ochrona życia osoby ubezpieczonej, ale również budowanie dla niej kapitału przez inwestowanie środków, który ma zabezpieczyć finansowo przyszłość ubezpieczonego. Poszczególne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe różnią się od siebie poziomem ryzyka i zyskowności. Ubezpieczyciel wcale nie gwarantuje uzyskania z góry określonego zysku – wszystko zależy od poczynionych inwestycji. Co trzeba wiedzieć o tym rodzaju ubezpieczenia?

Continue reading

Czym się różni karencja od wyłączeń odpowiedzialności?

Czy ubezpieczenie na życie chroni finansowo osobę ubezpieczoną i jej rodzinę na wypadek wszystkich nieszczęśliwych zdarzeń losowych? Niestety nie. Na rynku ubezpieczeń nie ma polisy, która miałaby stanowić zabezpieczenie finansowe na wypadek wszystkiego, co może nas spotkać. W OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, istnieją zapisy o sytuacjach objętych karencją i wyłączeniami odpowiedzialności. Czym te dwa terminy różnią się od siebie i dlaczego trzeba wiedzieć, co obejmują?

Continue reading

Czym się kierować przy wyborze ubezpieczenia na życie?

Wybór ubezpieczenia na życie to poważna decyzja, ponieważ polisa na życie może zapewniać nie tylko wypłatę świadczenia pieniężnego osobie uposażonej po naszej śmierci, ale również może chronić finansowo ubezpieczonego na wypadek poważnego zachorowania, skutków nieszczęśliwych wypadków, niezdolności do pracy, śmierci dziecka lub małżonka, itp. Zakres ochrony zależy od dodatkowych umów, jakie zakupimy do podstawowego wariantu ubezpieczenia na życie. Czym się kierować przy jego wyborze?

Continue reading

Czy ubezpieczenie grupowe się opłaca?

Do ubezpieczenia grupowego możemy przystąpić nie tylko w miejscu pracy.Warto znaleźć w sieci ubezpieczenie grupowe kalkulator aby móc porównać oferty i wybrać najlepszą. Polisę grupową może nam zaproponować bank, kiedy będziemy brali kredyt hipoteczny – propozycja może się odnosić do grupowego ubezpieczenia kredytobiorców. Grupówkę może zaoferować także biuro podróży lub szkoła naszego dziecka. Niestety często bywa tak, że pracownicy i rodzice po prostu płacą składkę, nie dociekając, co dokładnie pokrywa ubezpieczenie, zadowalając się tylko wysokością kwoty. Czy ubezpieczenie grupowe się opłaca?

Continue reading

Jak określić cenę ubezpieczenia?

Na cenę ubezpieczenia na życie wpływ ma wiele czynników. Należą do nich wiek osoby ubezpieczonej, stan zdrowia, plany na przyszłość, możliwości finansowe, sytuacja finansowa rodziny, wybór dodatkowych świadczeń do podstawowej formy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel szacuje ryzyko wypłacenia odszkodowania dla danej osoby – zatem dla osób starszych cena ubezpieczenia będzie wyższa, ponieważ zakładu ubezpieczeń weźmie pod uwagę wiek i choroby przewlekłe. A nie oszukujmy się – wśród starszych osób może być trudno znaleźć okaz zdrowia. Jak można oszacować, ile zapłaci się za ubezpieczenie na życie?

Continue reading

Jak można zaoszczędzić na ubezpieczeniu na życie?

Ubezpieczenie na życie nie jest drogą inwestycją. Nieprawdą jest, że tylko najdroższe ubezpieczenie na życie ma dobry zakres ochrony, ponieważ już tania polisa może dobrze spełniać czyjeś wymagania – wszystko zależy od sytuacji życiowej i finansowej osoby, która chce ubezpieczyć siebie i rodzinę. Dzisiaj przedstawiam wskazówki, które pomogą zaoszczędzić na ubezpieczeniu na życie, a przy okazji sprawią, że jego wybór będzie bardziej precyzyjny. Ubezpieczenie na życie z funkcją ochronną zapewni wypłatę świadczenia pieniężnego dla Twojej rodziny po Twojej śmierci, może także ochraniać Cię od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisa inwestycyjna będzie zbierała kapitał na Twoją emeryturę. Polisa oszczędnościowo-ochronna połączy obie funkcje, stanowiąc kompleksową ochronę. Poniższe porady pozwolą Ci zaoszczędzić przy wyborze najwygodniejszej opcji dla Ciebie.

Continue reading

Przenoszenie polisy do innego ubezpieczyciela

Ubezpieczana osoba może właściwie w każdym momencie trwania umowy przenieść swoją polisę do innego ubezpieczyciela, właściwie bez utraty zgromadzonych na niej środków. Oczywiście nie zawsze procedura taka jest opłacalna – warto ją jednak rozważyć, jeśli myślimy o rezygnacji z polisy. Może gdzie indziej zaproponują lepsze warunki i niższą składkę? Continue reading

Ubezpieczenie na życie a możliwości finansowe

Wielu Polaków rezygnuje z ubezpieczenia na życie ze względu na niskie dochody. „Nie stać mnie” – mówią. Rzeczywiście, przy fatalnej sytuacji materialnej polisa życiowa jest ostatnim, co przychodzi ludziom do głowy. Zgoda – niepłacenie składek łączy się z przykrymi konsekwencjami finansowymi. Zastanów się jednak: czy na pewno nie stać Cię na taką ochronę?

Continue reading