Assistance Medyczny

Większość z nas ma bardzo ogólne pojęcie o ubezpieczeniu Assistance – i nieodmiennie wiąże je z ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Tymczasem pakiety Assistance mają zasięg znacznie wykraczający poza świat silników i opon – a jednym z najczęściej spotykanych przykładów jest pakiet związany ze zdrowiem ubezpieczonego: Assistance Medyczny.

Opis typowego pakietu A.M. znajdziemy tutaj: http://dodatkowe-ubezpieczenie-na-zycie.pl/dodatkowe-umowy-do-ubezpieczen-indywidualnych/ubezpieczenie-assistance-medyczny/ – upraszczając i przybliżając jest to ubezpieczenie, które zapewnia pomoc zarówno medyczną, jak i organizacyjną w przypadku nagłej choroby lub wypadku.

Oferty poszczególnych ubezpieczycieli są dość zróżnicowane – na co wpływ ma także wysokość składki. Podstawowy zakres ochrony możemy umownie podzielić na kilka grup:
-> Typowo medyczne – a więc pokrycie kosztów wizyty lekarza lub pielęgniarki, hospitalizacji i rehabilitacji
-> Organizacyjno – medyczne. wiążące się zarówno z transportem chorego, jak i z dostarczaniem mu niezbędnych leków w przypadki niemożności samodzielnego ich zdobycia. W kategorii tej możemy również umieścić ułatwienie dostępu do sprzętu związanego z rehabilitacją.
-> Informacyjne, a więc wszelkiego rodzaju pomoc w pokonywaniu przeszkód urzędowych, lokalizacji aptek i placówek służby zdrowia – a także dostęp do konsultantów medycznych oraz opinii o diagnozie i przebiegu leczenia
-> Opiekuńcze – a więc zapewnienie dzieciom lub osobom niepełnosprawnym, a znajdującym się w pieczy osoby ubezpieczonej odpowiedniej opieki na czas hospitalizacji i/lub rehabilitacji.

We wszystkich tych kategoriach obowiązują limity, które poznamy zapoznając się dokładnie z OWU – przykładowo możemy spotkać się z zapisem, że maksymalny zwrot koszu transportu leków wynosi 300 złotych, a pokrywany jest maksymalnie 5 razy w ciągu roku.
Lista wykluczeń także zależy od Ubezpieczyciela – na ogół nie odbiegają od standardu, przykładem jest wyłączenie odpowiedzialności w przypadku działań wojennych, katastrof naturalnych czy wydarzeń zawinionych przez Ubezpieczonego. Istotny jest także okres karencji – oraz wykluczenie chorób zdiagnozowanych przed zawarciem ubezpieczenia.

Dla kogo medyczne ubezpieczenie Assistance może być szczególnie polecane? Wydaje się idealnie odpowiadać potrzebom:
-> Samotnych rodziców, dla których stanowi dodatkową metodę ochrony dzieci (w wypadku ich hospitalizacji nie pozostaną one bez opieki)
-> Osób zamieszkałych w mniejszych miejscowościach, odległych od ośrodków medycznych i aptek
-> Wszystkich zainteresowanych szybkim i bezproblemowym rozwiązaniem problemów związanych z nagłą chorobą czy wypadkiem.

Największą wadę medycznego pakietu Assistance stanowi bez wątpienia wysokość składki, zwłaszcza w wypadku szczególnie szerokiego zakresu ochrony. Aby maksymalnie dostosować ją do naszych warunków warto więc przeanalizować własne potrzeby, porównać oferty dostępne do rynku i dopiero po tym podjąć ewentualną decyzję.

kaduceusz